Långfredagen – helgdag

Denna helgdagen firas i kristen tradition till minne av Jesu korsfästelse och död på Golgata utanför Jerusalem.

Långfredagen är i Sverige en allmän helgdag och infaller närmaste fredagen före påskdagen.