Annandag jul – helgdag

Annandag jul (eller annandagen) är både en högtid och en helgdag i Sverige. Annandag jul infaller alltid den 26 december, dvs. dagen efter juldagen.

Denna röda dagen är kristen och handlar om den förste martyren, den helige Stefanos.

Dagen visar vilka konsekvenser den kristna livshållningen fick för många redan i kyrkans första tid. Annandag jul låter ana att det finns sidor hos julen som inte är idylliska.