Sveriges nationaldag – helgdag

Sveriges nationaldag (även svenska flaggans dag) firas den 6 juni varje år och är sedan 2005 en helgdag i Sverige. Det är också en flaggdag.

6 juni, 1523 valdes Gustav Vasa till Sveriges konung.

Sverige är ett demokratiskt land med fred, frihet och respekt för mänskliga rättigheter, oavsett religion eller ursprung. Sveriges nationaldag är dagen då man firar dessa värden och hälsar nya medborgare välkomna samt hyllar Sverige som en fri nation med fritt statsskick.

Sedan 2005 är Nationaldagen en helgdag. Hur man väljer att fira nationaldagen är upp till var och en. De flesta kommuner anordnar olika typer av lokala evenemang och festligheter. Många kommuner har också en särskild ceremoni för att välkomna nya svenska medborgare.

Första maj – helgdag

Första maj är en helgdag och dagen är arbetarrörelsens internationella högtidsdag som firas ända sedan 1890.

Denna politiska helgdag firas på olika platser i världen av olika vänsterorganisationer, partier och fackföreningar med demonstrationer och möten.

Första maj är även en flaggdag.